گریس tagged posts

برای ملیسا باررا و لزلی گریس ، کتاب “در ارتفاعات در حال تنظیم استاندارد جدید هالیوود” است

[ad_1]

در طول 40 دقیقه بحث بزرگنمایی ، ما با باررا و گریس در مورد آوردن این نمایش محبوب موسیقی به صفحه نمایش بزرگ ، نمایندگی در هالیوود ، اینکه واقعاً کار با لین-مانوئل میراندا چگونه است و موارد دیگر در ارتفاعات اسکوپ

در زیر رونوشتی وجود دارد که به دلیل وضوح ، پر از عشق و هیجان برای فیلم با افتخار لاتینکس ، کمبود خنده ، و توصیه به سایر افراد لاتین در مورد چگونگی تحقق رویاهای خود متراکم و ویرایش شده است.

زرق و برق: من دوست دارم همان مسیر فیلم را شروع کنم: سوئیتو (رویای کوچک) برای...

Read More