گزیده tagged posts

گزیده خاطرات Mazie K. Hirono “Heart of Fire”

[ad_1]

تنها مهاجرانی که در سنای ایالات متحده خدمت می کنند ، تأثیرات مخرب برنامه جدایی خانواده های دولت قبلی را تأمل می کند و توضیح می دهد که چرا پیوستن به خانواده باید سنگ بنای انسانی سیاست مهاجرت ملت ما باشد. اقتباس شده از قلب آتش: داستان یک دختر مهاجر توسط Mazie K. Hirono.


من هفت ساله بودم و برادرم روی 9 روز بعد از ظهر مارس 1955 هنگامی که خانه خود را در روستای ژاپن ترک کردیم ، 9 ساله بود. در حالی که کف دست مادرمان به آرامی به پشت خود استراحت کرده بود ، از راهروی ورودی به یک کشتی آهنی سنگین که ما را از آن طرف اقیانوس آرام می برد و زندگی جدیدی در هاوایی می گیرد ، بالا رفتیم...

Read More