گم tagged posts

کریسی تیگن فرزند خود را گم کرد. اکنون ، او در حال انجام یک کارزار باروری است.

[ad_1]

یک زن در یک پست اینستاگرامی توسط Chrissy Teigen ، در سپتامبر سال 2020 اظهار نظر کرد: “شما یک فرد بیمار هستید.” پسر نوزادش ، جک.

عکس پروفایل نظر دهنده نشان می داد که او بر روی گونه ای کودک چاق و زیبا می بوسد.

زن دیگری اضافه كرد: یک زن دیگر نوشت: “به نظر می رسد که او این سرعت واقعی را پشت سر گذاشته است” ، که به گفته خودش ، او در یک زایمان حرفه ای درخشان و خوشحال است ، و پس از آن تصاویر نوزاد تازه متولد شده است.

شاید مرگ یک کودک صمیمی ترین فقدان باشد...

Read More