گیش tagged posts

آنابیت گیش روزمره مراقبت از پوست خود را رها می کند


از جوهر مورد علاقه فرقه گرفته تا کرم دور چشم روغن emu ، Gish ما را به خانه خود دعوت کرد (خوب ، از طریق Zoom ، یعنی) برای اینکه باید داشته های امتحان شده و واقعی خود را نشان داد که واقعاً این کار را انجام می دهند. زمان نسخه دیگری از Drop the Routine.

پاک کننده من

من از مرهم روغن پاک کننده بادام شیرین Nyakio استفاده می کنم. این فقط ملایم ترین ، دوست داشتنی ترین و مرطوب کننده ترین ماده پاک کننده است. من هر شب از آن استفاده می کنم.

مومیایی کننده روغن پاک کننده بادام شیرین Nyakio در ظرف

مومیایی روغن پاک کننده بادام شیرین Nyakio...

Read More