ACM tagged posts

جوایز ACM 2021: بهترین افراد مشهور لباس شب

[ad_1]

مشاهیر برای حضور در مراسم جوایز ACM 2021 که یکشنبه ، 18 آوریل کاهش یافت ، نیامدند. به سبک موسیقی واقعی کشور ، موها بزرگ و نگرش ها بزرگتر بود. اِل کینگ باردار یک لباس بلند کاملاً تکان دهنده به پا کرد ، کری آندروود با لباس مجلسی برق زد و خواننده میکی گایتون تغییرات لباس بیشتری نسبت به آنچه ما می توانستیم بشماریم داشت.

پس از یک سال فرش قرمز به دلیل همه گیری همه گیر ، به طور واضح از این رویداد حضوری به عنوان فرصتی برای جذابیت کامل استقبال شد...

Read More