Astronaut tagged posts

Joan Higginbotham NASA Astronaut Drop the Routine

[ad_1]

در صورتی که تا به حال فکر کرده باشید: نه ، نمی توانید در فضا لباسشویی کنید. برای بیشتر ما ، این چیزی است که هرگز نگران آن نخواهیم بود. در مورد فضانورد سابق ناسا ، جوآن هیگین بوتام ، چنین نیست. او با خنده می گوید: “خیلی عالی بود که لباس هایم را کمی جزر و مد بگذارم و بوی خوبی به آنها بدهم.” “وقتی در سال 2006 به فضا رفتم [on the STS-116 Discovery with a seven-member crew to continue construction of the ISS outpost]، ما 12 روز آنجا بودیم و سه جفت شلوار به شما دادیم که شما آنها را مدام می پوشید...

Read More