Bader tagged posts

Augustinus Bader The Cream Review: چرا ارزش هر سنت را دارد

[ad_1]

رازآورترین راز زیبایی در این سال یک جادوگر چهره یا جادو نبود زن خانه دار واقعیتزریق مورد ستایش – این آگوستینوس بادر کرم بود ، یک مرطوب کننده بی ادعا و ساخته شده توسط یک دانشمند 60 ساله آلمانی که هرگز در این صنعت کار نکرده است ، چه برسد به اینکه یک دنبال کننده اینستاگرام داشته باشد. و با این وجود با وجود نداشتن هیچ یک از منابع سنتی که باعث موفقیت یک برند زیبایی یک شبه می شود – مانند سخنگویان مشهور پرداخت شده ، تبلیغات میلیونی یا بسته بندی صورتی هزار ساله – آگوستینوس بادر به عنوان یک خواب آلوده از طریق دهان به دهان تبدیل شد...

Read More