Bolero tagged posts

17 بهار ژاکت Bolero برای لایه باز کردن همه چیز

[ad_1]

ژاکت های بولرو از تابستان سال گذشته در خوراک ما ظاهر می شوند – و گرچه به نظر می رسد بیشتر لباس بافتنی کوچک است تا لباس بیرونی واقعی بهاری ، طبیعت سبک آنها در واقع ایجاد یک لایه لایه ای عالی در فصول مختلف است. بنابراین جای تعجب نیست که روند خرد در حالی که ماه های گرم تری را طی می کنیم ، با آستین های ژاکت آجدار و هماهنگی ست های مخزن و شانه ، مجدداً شتاب می گیرد و تعدادی لباس انتقالی را از همه به ارمغان می آورد ، از دختران جذاب اینستاگرام مانند الا اموف تا مشاهیر بزرگی مانند کندال جنر...

Read More