Cast tagged posts

نایا ریورا توسط جوایز Glee Cast و Demi Lovato در جوایز GLAAD 2021 مورد تقدیر قرار گرفت

[ad_1]

در جوایز GLAAD Media در 8 آوریل ، بازیگران نمایش سد شکنی خوشحالم برای یادآوری نایا ریورا ، که در تابستان گذشته به طرز فجیعی درگذشت ، دوباره متحد شد. در طول اجرای آن ، خوشحالم شخصیت های زیادی با گرایش های مختلف جنسی وجود دارد. سانتانا لوپز ، با بازی ریورا ، در طول نمایش به عنوان یک لزبین ظاهر شد و با شخصیت های زن دیگر از جمله دنی با بازی دمی لواتو رابطه داشت. روابط آنها یکی از اولین نمونه هایی بود که تلویزیون های اصلی از نمایندگی LGBTQ + Latina استقبال می کردند...

Read More