Charli tagged posts

Charli D’Amelio یا خط خط چشم تسلط ندارد

[ad_1]

هدف شما چیست و چرا؟

من یک دسته از آنها را دارم ، اخیراً خیلی اهل عطر بوده ام. من بعضی موارد سفارشی دارم که تنها کسی هست که آنها را دارم ، بنابراین خیلی جالب است. اما من رایحه بسیار تازه ای را دوست دارم ، فکر می کنم خیلی زیبا باشد. من آن را دوست دارم وقتی فقط بوی تمیز و تازه با کمی اشاره به چیزهای دیگر می دهد.

آخرین سوراخ خرگوش TikTok که مکیده اید چیست؟

بگذارید با آخرین ویدیوهای پسندیده ام بررسی کنم ، زیرا من همیشه چیزهای مختلفی را مرور می کنم...

Read More