CoverGirl tagged posts

17 بنیاد بهترین داروخانه سال 2021: CoverGirl ، Revlon ، NYX

[ad_1]

در یک دنیای رویایی ، ما می توانیم انگشتان خود را بزنیم تا چهره خود را صاف کنیم ، اما تا آن زمان ، بهترین پایه داروخانه اینجا است که به ما کمک می کند تا یک قدم به فیلتر واقعی پاریس نزدیک شویم. زیرا در حالی که ما هستیم میتوانست از دیور و جورجیو آرمانی در تمام روز استفاده کنید ، هر روز هزینه آرایش لوکس همیشه امکان پذیر نیست – به خصوص اگر به طور همزمان در حال کار برای ارتقا یک برنامه چند مرحله ای مراقبت از پوست هستید.

بنیادهای داروخانه – گرچه بسیار بسیار بهتر از ب...

Read More