Eve tagged posts

Eve Hewson قسم می خورد با این ماسک شفاف 15 دلاری برای “جوش های سرسیاه بد”

[ad_1]

همه همیشه می گویند ، “چشم یا لب بزن.” اما فکر می کنم اگر مراقب باشید می توانید هر دو را انجام دهید. اگر می خواهید لب بزنید ، فقط نمی خواهید چشمانتان خیلی سنگین شود ، اما فکر می کنم راهی وجود دارد که چشم هایتان را با یک لب قرمز یا حتی بنفش برجسته کنید. ممکن است مردم فکر کنند که این دیوانه و بسیار ناپسند است ، اما من خیلی به آن علاقه دارم. من بسیاری از هنرمندان با استعداد آرایش را مشاهده کرده ام که این کار را انجام می دهند ، بنابراین به نظر می رسد درجه یک است و مانند اینکه شما آرایش زیادی ندارید...

Read More