Girls5Eva tagged posts

تریلر Girls5Eva: این کمدی جدید درباره یک گروه دخترانه دهه 90 خیلی خوب به نظر می رسد

[ad_1]

سکوهای خود را بکشید ، موهای خود را بچرخانید و براق لب ها را بکشید ، زیرا ساعت گروه دختران اواخر دهه 90 است. اولین تریلر برای دختران 5 اوا، یک نمایش جدید در مورد یک گروه دخترانه یک ضربه شگفت انگیز که پس از 20 سال دوباره به هم می پیوندد ، فقط افت کرد و خیلی خوب به نظر می رسد.

نسخه اصلی طاووس از مردیت اسکاردینو ، نویسنده برای SNL و کیمیا اشمیت نشکن، و توسط تینا فی ، رابرت کارلوک ، و جف ریچموند تهیه شده است. دختران متوسط احساسات قوی هستند ، حتی اگر دختران مورد بحث باشند ،...

Read More