GoFundMe tagged posts

Kylie Jenner-Makeup Artist GoFundMe Debacle ، توضیح داده شده است

[ad_1]

کایلی جنر در اواسط ماه مارس پس از اینکه پیوند GoFundMe را برای کمک به یک آرایشگر که با او کار کرده بود به اشتراک گذاشت ، مورد انتقاد قرار گرفت. در 22 مارس ، مغول درباره این جنجال اظهار نظر کرد و گفت که “روایت نادرستی” درباره حقیقت وجود دارد.

آنچه اتفاق افتاده است:

ابتدا کایلی جنر یک GoFundMe را برای آرایشگر ساموئل راودا به اشتراک گذاشت.

طبق آخرین به روزرسانی های صفحه GoFundMe ، راودا در اواسط ماه مارس در یک حادثه رانندگی دچار شد و در 14 مارس تحت عمل جراحی قرار گرفت...

Read More