Ionic tagged posts

نقد و بررسی آهن سبک Bio Ionic OnePass: عکس های قبل و بعد

[ad_1]

از هرکسی که موهای خود را صاف می کند س Askال کنید و آنها به شما خواهند گفت که اسب شاخدار آهن تخت “یک پاس” است. بعد از 15 سال صاف کردن منظم و بدون برخورد با یک نفر ، من هم فکر کردم که این داستان افسانه های مو است – اما پس از آن من دستم را به اتوی سبک Bio Ionic OnePass رساندم.

ابتدا اجازه دهید صریح بگویم: منظور من “یک پاس” نیست که شما احتمالاً از صاف کننده در یک نقطه یا نقطه دیگر مجبور شده اید. از آنجا که همه ما از شومینه خواهر بزرگتر یا هم اتاقی خود استفاده کرده ایم ، گرما را به سطح بوقلمون روز شکرگذاری رسانده ایم ، و به هم فشار دادیم و فشار دادیم. این مورد صاف کننده صدق نمی کند...

Read More