Ivy tagged posts

بیانسه جذاب ترین عکس های Blue Ivy را که به یک تاج بر تن دارد و اولین گرمی خود را در آغوش دارد ، به اشتراک گذاشت

[ad_1]

بلو پیچک حتی 10 ساله نیست و او قبلاً یک برنده گرمی است. تعجب کردی؟ منظورم این است که پدر و مادرش بیانسه و جی ز هستند!

در 17 مارس ، ملکه بی چند عکس و فیلم از رکوردشکنی 28 برد گرمی خود به اشتراک گذاشت و شامل چند عکس از آبی بود. اگر نمی دانید ، این دختر 9 ساله اولین گرمی خود را برای بهترین موسیقی ویدیویی امسال برنده شد (او در “دختر پوست قهوه ای” به او اعتبار داده شده است). در عکسها ، بلو گرمی خود را نگه داشته و تاج دارد – و در یکی دیگر ، او در حال نوشیدن خارج از گرمی است. رفتار نماد! آنها را اینجا بررسی کنید...

Read More