Jayne tagged posts

Erika Jayne Drops Her Skincare Routine

[ad_1]

اریکا جین از بهترین روش ها فوق العاده است. مثال: در حین مکالمه درباره مراقبت از پوست ، زنان خانه دار واقعی بورلی هیلز ستاره به من گفت او ترجیح می دهد پوست من تا حد لبه چرب شود و شبیه یک سرخ کردنی فرانسوی باشد تا یک دونات پودر شده. ” من نیمی از او انتظار دارم که یک فیلم جدید ضبط کند زنان خانه دار واقعی تگ لاین

عشق او به کرم نیم تنه نیز وجود دارد ، که بسیار قانع کننده از آن صحبت می کند و من تعجب می کنم که چرا هرگز این کار را به روال خودم تبدیل نکرده است. او می گوید: “من نمی دانم چرا زنان آمریکایی بیشتر از این استفاده نمی كنند...

Read More