Kids tagged posts

بهترین ویدیوهای YouTube Kids

[ad_1]

اما توجه قابل توجه در گفتگو در شبکه جزیره ای من در مورد کودک JJ و همسرانش باعث می شود من فکر کنم حداقل بخشی از افزایش دید CoCoMelon را می توان به یک شبکه نجوا در میان والدین ناامید نسبت داد که نمی خواهند به جرم گناهکاری فرزندان خود مقصر باشند جلوی تلویزیون وقتی که یک بحران نزدیک می شود ، وقتی کار را به دست می گیرد ، یا وقتی یک “بازی” که شامل ریختن پوم پوم به درون ظرف مافین است ، نازک می پوشد (فقط من؟)

اندی ییتمن ، که بر برنامه نویسی برای شرکت مادر Cocomelon Moonbug نظارت می کند ، همه س...

Read More