Knix tagged posts

بررسی لباس زیر Knix: لکه های دوره برای اولین بار در زندگی من مسئله ای نیستند

[ad_1]

اگر این مرور لباس زیر دوره Knix را می خوانید ، مطمئناً می دانید هیچ چیز مانند خواب سریع ، کاملاً در خواب غافلگیر شدن نیست ، اما درب های یک دوره سنگین بیدار خواهید شد. وقتی در اواسط 20 سالگی در یک مرحله دائمی از کنترل بارداری خارج شدم ، کاملاً آشنا شدم که در ساعت 6 صبح بیدار باشم و وقتی به دستشویی رسیدم با چیزی شبیه به فیلم برنده دهه 80 روبرو شدم. طبیعت به شیوه های مرموزی کار می کند و مانند ساعت ، رحم من بیدار می شود و خشونت را انتخاب می کند – چرخه REM (و ورق هایم) را خراب می کند...

Read More