Leave tagged posts

نیوزیلند پس از از دست دادن بارداری به اتفاق آرا Leave مرخصی استحقاقی را تصویب می کند

[ad_1]

نیوزیلند به تازگی قانونی برای دستیابی به مرخصی استحقاقی برای خانواده هایی که از دست دادن بارداری را تجربه می کنند تصویب کرد.

در روز چهارشنبه ، 25 مارس ، قانون گذاران نیوزیلند به اتفاق آرا to تصویب کردند که مادران و شرکای آنها می توانند پس از سقط جنین یا مرده زایی ، سه روز مرخصی استحقاقی دریافت کنند. مجله نیویورک تایمز.

این قانون ، كه ادامه قانون موجود كشور در مورد مرخصی سوگوار است ، همچنین در مورد والدین منتظر فرزند از طریق فرزندخواندگی یا جایگزینی نیز اعمال خواهد شد...

Read More