Melissa tagged posts

Melissa Villaseñor روتین مراقبت از پوست خود را رها می کند

[ad_1]

بیست دقیقه تلفنی با ملیسا ویلاسئور درسی برای واقعی نگه داشتن آن است. باز هم ، آیا شما از زنی که باعث می شود ما از خنده از احساساتش زوزه بکشیم ، چیزی کمتر انتظار دارید شنبه شب زنده؟ (وای ، وااااای!)

“من فکر می کنم دیدن چهره من در تلویزیون باعث می شود که من نسبت به همه این مسائل آگاهی بیشتری داشته باشم ،” وقتی از من می پرسم که مراقبت از پوست با علاقه خود شروع می شود ، می گوید: “من هرگز روال خاصی نداشتم تا زمانی که شروع کردم SNL...

Read More