Mutha tagged posts

Mutha No. 1 Serum Saves My Stress-Ravaged Skin: Review

[ad_1]

وقتی مردم می گفتند من پوست خوبی دارم ، خیلی به آن فکر نمی کردم. مثل بیشتر ، من روی یک جوش تنها که هر از گاهی برش می خورد ، یا تاریکی زیر چشمم که به نظر می رسد هیچ کس متوجه آن نمی شود ، ثابت می شوم. همه ما نقایصی به ظاهر کوچک داریم که از نظر ما ، در زیر میکروسکوپ شخصی انتقاد از خود هستیم – و ما واقعاً قدر نعمت های زیبایی شناختی خود را نمی دانیم تا زمانی که همه چیز خراب شود. در حین قرنطینه ، استرس و هورمون ها پوست من را به یک چرخش دم منتقل می کرد که باعث شد از این که همه این تعارفات را به عنوان یک امر مسلم تعارف می کنم پشیمان شوم. قبل از بازگشت به پوست ، احساس ناسپاسی به من دست داد و عدم کنترل من بر روی شکستگی ها ، مرا در مکانی تاریک قرار داد...

Read More