SavagexFenty tagged posts

21 بهترین سوتین برای زنان سایز بزرگ در سال 2021: SavagexFenty ، Cuup و موارد دیگر

[ad_1]

خرید برای مد سایز بزرگ ، به ویژه هنگامی که صحبت از لباس های صمیمی و لباس زیر است ، قبلاً بسیار باورنکردنی – و به طور آزار دهنده – دشوار بود. یافتن بهترین سوتین ها برای خانم های سایز بزرگ ، یعنی سادگی و راحتی ، کار غیرممکن به نظر می رسید. مطمئناً می توانستید سوتین هایی پیدا کنید که کار را به اتمام برسانند ، اما آنها معمولاً به سمت مادربزرگ گرایش پیدا می کنند (هیچ جرمی برای همه ابوئلا ها ، حباب ها و لولاهای بیرون وجود ندارد).

خوشبختانه ، این روزها مارک ها...

Read More