Stardust tagged posts

Stardust Shadow زیبا ترین روند آرایش بهار است

[ad_1]

آرایش در یک سال گذشته جایگاه خود را حفظ کرده است ، اما من نمی توانم بیشتر خوشحال شوم که اعلام کنم این عزیز دوباره برمی گردد. و در کنار رژگونه روشن و خط چشم های سنگین ، سایه ستاره به عنوان یکی از بزرگترین روندهای آرایش بهار ظاهر شده است.

سایه ناخوشایند و بیش از حد براق یا فلزی ، جایی بین براق و براق قرار ندارد. من برای اولین بار متوجه این روند محبوب در Instagram شدم ، و خیلی زود نتوانستم بدون اینکه دختری جذاب را ببینم و چشمانش براق است – و نه چیزهای دیگری روی صورتش – در خبرهای خود جستجو کنم...

Read More