Wake tagged posts

گفته می شود که پرنس ویلیام در Wake of Oprah Tell-All از کیت میدلتون بسیار محافظت می کند

[ad_1]

مصاحبه کامل مگان مارکل و پرنس هری با اپرا وینفری همچنان در خانواده سلطنتی موج می زند. به گفته کارشناسان سلطنتی ، کیت میدلتون و پرنس ویلیام خوشحال نیستند که مارکل در طی گفتگوی دو ساعته در مورد دوشس کمبریج صحبت کرد. به طور خاص ، مارکل گفت شایعه ای که او باعث گریه میدلتون در سال 2018 شد در واقع عکس این بود.

مارکل به وینفری گفت: “عکس این اتفاق افتاد.” “و من این را نمی گویم که برای هر کسی بی آبرو باشد ، زیرا هفته سخت عروسی بسیار سخت بود و او از چیزی ناراحت بود. اما او مالک آن بود و او عذرخواهی کرد و برایم گل و یادداشتی برای عذرخواهی آورد...

Read More