Zendaya tagged posts

لباس Zendaya 2021 جایزه BET ادای احترام به بیانسه بود

[ad_1]

در مراسم اهدای جوایز BET 2021 در 27 ژوئن ، زندایای افسانه ساز ، لباسی پوشید که از یک و تنها بیانسه تجلیل کرد. این ستاره جوان با لباسی از ورساچه بنفش که در اصل معادل فرش قرمز مینی لباسی است که بی 18 سال قبل در هنگام اجرای جوایز BET به تن داشت ، لباس پوشید.

نگاه Zendaya به لطف سبک وی ، Law Roach ، که ویدئویی از برنده Emmy را با حرکت آهسته قدم زدن در اینستاگرام خود منتشر کرد ، ارائه شد. او نوشت ، “ادای احترام به ملکه بیانسه با پوشیدنversace SS2003 ….. شما را با آرشیو به یک سبک تبدیل کنید !!!!” خوب ، بله! همچنین ، به طور کلی یک سبک برای من تهیه کنید...

Read More